עדות המזרח, אשכנז, חב”ד: אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ה’רפ”ד: אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתיך

רס”ג: יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך


עדות המזרח, ה’רפ”ד, חב”ד: ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

רס”ג: ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

רמב”ם: ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם מלך רחמן מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

נוסח ארץ ישראל: ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון קונה שמים וארץ מגננו ומגן אבותינו מבטחנו בכל דור ודור ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אשכנז: ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם


עדות המזרח, אשכנז, חב”ד: אתה גבור לעולם אדני מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה יהוה מחיה המתים

ה’רפ”ד: אתה גבור לעולם יהוה מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישיני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה יהוה מחיה המתים

רס”ג: אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

רמב”ם: אתה גבור לעולם יהוה מחיה מתים אתה רב להושיע (משיב הרוח מוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים וסומך נופלים ומתיר אסורים ומקים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה יהוה מחיה המתים

נוסח ארץ ישראל: אתה גבור משפיל גאים חזק ומדין עריצים חי עולמים מקים מתים משיב הרוח ומוריד (הטל / הגשם) מכלכל חיים מחיה המתים כהרף עין ישועה לנו תצמיח ברוך אתה יהוה מחיה המתים


אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

רס”ג: אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

נוסח ארץ ישראל: קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך ברוך אתה יהוה האל הקדוש


עדות המזרח: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה וחננו מאתך חכמה בינה ודעת ברוך אתה יהוה חונן הדעת

ה’רפ”ד: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה וחננו מאתך דעה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

רס”ג: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

רמב”ם: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

נוסח ארץ ישראל: חננו אבינו דעה מאתך ובינה והשכל מתורתך ברוך אתה יהוה חונן הדעת

אשכנז: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה בינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

חב”ד: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך חכמה בינה ודעת ברוך אתה יהוה חונן הדעת


עדות המזרח, רמב”ם, אשכנז, חב”ד: השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

ה’רפ”ד: השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

רס”ג: השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

נוסח ארץ ישראל: השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

גניזת קהיר: השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם כי שובה שובה אמרת לנו ועל התשובה מראש הבטחתנו ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה


עדות המזרח: סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלח

ה’רפ”ד, חב”ד: סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

רס”ג: סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון ומרבה לסלוח

רמב”ם: סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה יהוה חונן ומרבה לסלח

נוסח ארץ ישראל: סלח לנו אבינו כי חטאנו לך מחה והעבר פשעינו מנגד עיניך כי רבים רחמיך ברוך אתה יהוה המרבה לסלוח

אשכנז: סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי מוחל וסולח אתה ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח


עדות המזרח: ראה נא בענינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו גאולה שלמה למען שמך כי אל גואל חזק אתה ברוך אתה יהוה גואל ישראל

ה’רפ”ד: ראה נא בענינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו גאלה שלימה למען שמך כי אל גאל חזק אתה ברוך אתה יהוה גאל ישראל

רס”ג: ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רמב”ם: ראה בענינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו כי אל מלך גואל חזק אתה ברוך אתה יהוה גואל ישראל

נוסח ארץ ישראל: ראה בענינו וריבה ריבנו וגאלנו למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

אשכנז: ראה נא בענינו וריבה ריבנו וגאלנו מהרה למען שמך כי גואל חזק אתה ברוך אתה יהוה גואל ישראל

חב”ד: ראה נא בענינו וריבה ריבנו וגאלנו מהרה למען שמך כי אל גואל חזק אתה ברוך אתה יהוה גואל ישראל


עדות המזרח: רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו כי אל רופא רחמן ונאמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ה’רפ”ד: רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתינו אתה והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו כי אל רופא רחמן ונאמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

רס”ג: רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

רמב”ם: רפאנו יהוה אלהינו ונרפא הושיענו ונושעה והעלה רפואה שלמה לכל תחלואינו כי אל רופא רחמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

נוסח ארץ ישראל: רפאנו יהוה אלהינו ממכאוב לבנו ויגון ואנחה העבר ממנו והעלה רפואה למכותינו ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

אשכנז: רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

חב”ד: רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה ארוכה ורפואה שלמה לכל מכותינו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל


עדות המזרח: ברכנו יהוה אלהינו בכל מעשי ידינו וברך שנתנו בטללי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה יהוה מברך השנים

ה’רפ”ד: ברכנו אבינו בכל מעשה ידינו וברך שנתינו בטללי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים ושובע ושלום כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ברוך אתה יהוה מברך השנים

רמב”ם: ברכנו יהוה אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנותינו בטללי רצון ברכה ונדבה כשנים הטובות ברוך אתה יהוה מברך השנים


עדות המזרח: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה ורוה פני תבל ושבע את העולם כלו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעשר מתנות ידיך שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פרענות ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה יהוה מברך השנים

ה’רפ”ד: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה ורוה פני תבל ושבע את העולם כלו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות ועשה לה תקוה ואחרית שלום חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים ושובע ושלום כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה יהוה מברך השנים

רס”ג: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

רמב”ם: ברכנו יהוה אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנותינו ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מטובך ורוה פני תבל מעשר מתנות ידיך ושמרה והצילה יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה מכל מיני משחית ומכל מיני פרענות ותן לה אחרית ותקוה שבע ושלום וברכה כשנים הטובות ברוך אתה יהוה מברך השנים

נוסח ארץ ישראל: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וקרב מהרה שנת קץ גאולתנו ותן טל (ומטר) על פני האדמה ושבע עולם מאוצרות טובך ותן ברכה במעשה ידינו ברוך אתה יהוה מברך השנים

אשכנז: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן (טל ומטר ל) ברכה על פני האדמה ושבענו מטובך וברך שנתנו כשנים הטובות ברוך אתה יהוה מברך השנים

חב”ד: ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן (טל ומטר ל) ברכה על פני האדמה ושבענו מטובך וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה יהוה מברך השנים


עדות המזרח: תקע בשופר גדול לחרותנו ושם נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

ה’רפ”ד: תקע בשופר גדול לחירותינו ושא נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות כל הארץ לארצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

רס”ג: תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

רמב”ם: תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ את כל גליותינו מארבע כנפות הארץ לארצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

נוסח ארץ ישראל: תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבוץ גליותינו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

אשכנז: תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

חב”ד: תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל


עדות המזרח: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו מהרה אתה יהוה לבדך בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט

ה’רפ”ד: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו מהרה אתה יהוה לבדך ברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט

רס”ג: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט

רמב”ם: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה והסר ממנו יגון ואנחה ומלך עלינו אתה לבדך ברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט

נוסח ארץ ישראל: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה ומלוך עלינו אתה לבדך ברוך אתה יהוה אוהב המשפט

אשכנז: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו אתה יהוה לבדך בחסד וברחמים וצדקנו במשפט ברוך אתה יהוה מלך אהב צדקה ומשפט

חב”ד: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו אתה יהוה לבדך בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט


עדות המזרח: למינים ולמלשינים אל תהי תקוה וכל הזדים כרגע יאבדו וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יכרתו ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם במהרה בימינו ברוך אתה יהוה שובר אויבים ומכניע מינים

ה’רפ”ד: למשומדים אל תהי תקוה וכל המינים וכל המלשינים כרגע יאבדו וכל אויבינו וכל שונאינו מהרה יכרתו ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר ותכלה ותכניעם במהרה בימינו ברוך אתה יהוה שובר אויבים ומכניע זדים

רס”ג: למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

רמב”ם: למשמדים אל תהי תקוה כל המינים כרגע יאבדו ומלכות זדון תעקר ותשבר מהרה בימינו ברוך אתה יהוה שובר אויבים ומכניע זדים

נוסח ארץ ישראל: למשמדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר בימינו והנצרים והמינים כרגע יאבדו ימחו מספר החיים ועם צדיקים אל יכתבו ברוך אתה יהוה מכניע זדים

אשכנז: ולמלשינים אל תהי תקוה וכל הרשעה כרגע תאבד וכל איביך מהרה יכרתו והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו ברוך אתה יהוה שובר איבים ומכניע זדים

חב”ד: ולמלשינים אל תהי תקוה וכל המינים וכל הזדים כרגע יאבדו וכל איבי עמך מהרה יכרתו ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו ברוך אתה יהוה שבר איבים ומכניע זדים


עדות המזרח: על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמו נא רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

ה’רפ”ד: על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גירי הצדק ועלינו יהמו נא רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשענו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רס”ג: על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רמב”ם: על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק ועל שארית עמך בית ישראל יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם לעולם לא נבוש כי בשמך בטחנו ולישועתך נשענו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

נוסח ארץ ישראל: על גרי הצדק יהמו רחמיך ותן שכר טוב עם עושי רצונך ברוך אתה יהוה מבטח לצדיקים

גניזת קהיר: על גרי הצדק יהמו רחמיך ותן לנו שכר טוב עם עושי רצונך ברוך אתה יהוה מבטח לצדיקים

אשכנז: על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פליטת סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

חב”ד: על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמו נא רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים


עדות המזרח: תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דברת וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו ברוך אתה יהוה בונה ירושלים

ה’רפ”ד: תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דברת וכסא דוד מהרה בתוכה תכין ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

רס”ג: רחם יהוה אלהינו עלינו על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

רמב”ם: תשכן בתור ירושלים עירך כאשר דברת ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו ברוך אתה יהוה בונה ירושלים

נוסח ארץ ישראל: רחם יהוה אלהינו ברחמיך הרבים (ובחסדיך הנאמנים) על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל מלכות בית דוד משיח צדקך ברוך אתה יהוה אלהי דוד בונה ירושלם

גניזת קהיר: רחם יהוה אלהינו ברחמיך הרבים על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל מלכות בית דוד משיח צדקך ברוך אתה יהוה אלהי דוד בונה ירושלים

אשכנז: ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם וכסא דוד מהרה לתוכה תכין ברוך אתה יהוה בונה ירושלים

חב”ד: ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם ברוך אתה יהוה בונה ירושלים


את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל היום ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

רס”ג: את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

רמב”ם: את צמח דויד מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן הישועה


עדות המזרח: שמע קולנו יהוה אלהינו אב הרחמן רחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו חננו ועננו ושמע תפלתנו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה יהוה שומע תפלה

ה’רפ”ד: אב הרחמן שמע קולנו יהוה אלהינו ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתינו כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו חננו ועננו ושמע תפלתנו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רס”ג: שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רמב”ם: שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים ורצון את תפלתנו מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה יהוה שומע התפלה

נוסח ארץ ישראל: שמע יהוה אלהינו בקול תפלתנו ורחם עלינו כי אל חנון ורחום אתה ברוך אתה יהוה שומע תפלה

אשכנז: שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה יהוה שומע תפלה

חב”ד: שמע קולנו יהוה אלהינו אב הרחמן רחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה יהוה שומע תפלה


עדות המזרח: רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ואתה ברחמיך הרבים תחפץ בנו ותרצנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

ה’רפ”ד: רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחפוץ בנו ותרצנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

רס”ג: רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

רמב”ם: רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותרצנו ותחזינה עינינו בשובך לנוך לציון ברחמים כמאז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

נוסח ארץ ישראל: רצה יהוה אלהינו ושכון בציון ויעבדוך עבדיך בירושלם ברוך אתה יהוה שאותך ביראה נעבד

אשכנז: רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל ובתפלתם והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

חב”ד: רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון


עדות המזרח: מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד צורנו צור חיינו ומגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד וכל החיים יודוך סלה ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב האל ישועתנו ועזרתנו סלה האל הטוב ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

ה’רפ”ד: מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו ומגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד וכל החיים יודוך סלה ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב האל ישועתנו ועזרתנו סלה האל הטוב ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

רס”ג: מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

רמב”ם: מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלהינו צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורין בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך על נסיך ונפלאותיך שבכל עת ועת ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך כל החיים יהללו את שמך הגדול כי טוב האל הטוב ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

נוסח ארץ ישראל: מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו על כל הטובות והחסד והרחמים שגמלתנו ושעשיתה עמנו ועם אבותינו מלפנים ואם אמרנו מטה רגלנו חסדך יהוה יסעדנו ברוך אתה יהוה הטוב לך להודות

אשכנז: מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קוינו לך ועל כלם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלה ויהללו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלה ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולא נאה להודות

חב”ד: מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלה ויהללו שמך הגדול לעולם כי טוב האל ישועתנו ועזרתנו סלה האל הטוב ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות


עדות המזרח: שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך וברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברב עז ושלום ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום אמן

ה’רפ”ד: שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך וברכנו אבינו כלנו יחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום וטוב בעיניך לברך את כל עמך ישראל ברוב עוז ושלום ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום אמן

רס”ג: שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

רמב”ם: שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל ישראל עמך וברכנו כלנו ממאור פניך כי ממאור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בשלום ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

נוסח ארץ ישראל: שים שלום על ישראל עמך ועל עירך ועל נחלתך וברכנו כלנו כאחד ברוך אתה יהוה עושה השלום

אשכנז: שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

חב”ד: שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום


עדות המזרח: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי אלהי נצר לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדם ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתך ואחרי מצותיך תרדף נפשי וכל הקמים עלי לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למעשן קדשתך למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי עשה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות חקי רצונך ולעבדך בלבב שלם

ה’רפ”ד: אלהי נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתך ואחרי מצותיך תרדוף נפשי וכל הקמים עלי לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן

רס”ג: אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

אשכנז: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדף נפשי וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען קדשתך עשה למען תורתך למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות

חב”ד: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דחה למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדשתך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך