סדר רב עמרם גאון הוא אחד מסידורי התפילה הראשונים שנכתבו.

הוא נכתב בשנת 872 לספירה הנוצרית על ידי רב עמרם בר רב ששנא, שלימים נהיה ראש ישיבת סורא שבבל (עיראק של ימינו).